Gereedschap

Onderstaande gereedschappen kunnen afzonderlijk voor innovatieprocessen worden gebruikt of als voorbereiding voor Boosts for the Better of voor verander- of samenwerkingsprojecten. Behalve deze gereedschappen zijn er verschillende creativiteits- en samenwerkingsgereedschappen die voor verschillende projecten kunnen worden ingezet.

[crp_portfolio id=2]